Ugađanje, popravci i procjena glasovira i pianina

Naslovnica Zanimljivosti Zanimljivi sadržaji Da li se kaže klavir ili glasovir ?

Da li se kaže klavir ili glasovir ?

Ispis

klavirRiječ klavir ima njemačke korijene: u suvremenom njemačkom piše se "Klavier", a nekada se pisalo "clavier". Raniji korijeni te riječi dolaze od latinskog "clavis" što znači "tipka". Dakle naziv klavir označava vrstu instrumenta koja ima tipke.

Izvorni hrvatski naziv za klavir je riječ glasovir. Ona dolazi od "vir glasova" tj. instrument koji stvara vir ili vrtlog glasova, "glaso - vir".

Glasovir je književno-hrvatska riječ, dok je riječ klavir uobičajenija u govornom jeziku. One su sinonimi ili istoznačnice - znači svejedno je kaže li se klavir ili glasovir.

pianinoPianino je naziv jedne od varijanti (modela) klavira. Manjih je dimenzija i zbog toga je prvenstveno namijenjen za vježbanje i držanje u kući ili stanu. Na talijanskom se klavir kaže "piano", pa su Talijani malom klaviru dali naziv "pianino" što bi na hrvatskom značilo klavirčić.

Engleski naziv za pianino je "upright piano" ili "uspravni klavir". Naziv ukazuje na okomiti položaj žica u pianinu, za razliku od klavira u kojem su žice u vodoravnom položaju.

Klaviri se po veličini i svrsi upotrebe dijel na kućne i koncerne.
Koncertni klaviri su obično veliki modeli koji se ponekad nazivaju i "pravi klaviri" ili "dugački klaviri" zbog dužine njihovog repa tj. rezonantne kutije. Što je ona veća, zvuk klavira je jači, moćniji. Dužina klavira od tipaka do repa obično iznositi od 155 do 275 cm.

konvertni klavirKoncertni klaviri na engleskom se nazivaju "grand piano" ili "concert grand piano".

Koncertni klaviri manjih dimenzija (npr. duljine 155 cm) često se nazivaju "polukoncertni klavir", na njemačkom "Kurzflügel" (kratkokrilni) ili na engleskom "baby grand piano" (beba koncertni klavir).

Osobe koje se bave sviranjem klavira nazivaju se "pijanisti" (odnosno "pijanistice" za osobe ženskog spola). Riječ "klavirist" nije potpuno književna pa je bolje koristiti riječ pijanist dok je riječ "glasovirist" potpuno neprihvatljiva i ne koristi se.

Za osobe koje ugađaju (uštimavaju) klavire i pianina uobičajen je naziv "klavirštimer".

Tagovi: klavir , glasovir , pianino , klavirštimer
 

Anketa

Koliko je star klavir ili pianino na kojem najčešće svirate?