Ugađanje, popravci i procjena glasovira i pianina

Naslovnica Pravne napomene

Pravne napomene

Ispis

Svako korištenje ovih web stranica odnosno web lokacije www.glazbala-kos.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovim web stranicama smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja Kos - obrta za popravak glazbala i trgovinu i drugih vlasnika autorskih prava.

Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Također, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Kos - obrtu za popravak glazbala i trgovinu ili mu je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih osoba. Kos - obrt za popravak glazbala i trgovinu također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Kos - obrta za popravak glazbala i trgovinu ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo Kos - obrta za popravak glazbala i trgovinu. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pridržava Kos - obrt za popravak glazbala i trgovinu. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima.

Kos - obrt za popravak glazbala i trgovinu ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije. Kos - obrt za popravak glazbala i trgovinu će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu točnost i potpunost.

Kos - obrt za popravak glazbala i trgovinu zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Kos - obrt za popravak glazbala i trgovinu poštuje privatnost posjetitelja naših web stranica i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika stranica kad se dobrovoljno dostave. Ti će se podaci koristiti za udovoljenje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja usluga i (eventualnih) proizvoda Kos - obrta za popravak glazbala i trgovinu.

 

Anketa

Koliko je star klavir ili pianino na kojem najčešće svirate?