Ugađanje, popravci i procjena glasovira i pianina

Naslovnica Zanimljivosti Zanimljivi sadržaji Dijelovi glasovira: pedali

Dijelovi glasovira: pedali

Ispis

pedalePedalima se proširuju zvukovne mogućnosti klavira. Najčešće se koristi desni pedal. Njegova funkcija je da odiže sve prigušivače, pa žice mogu slobodno titrati. Tako se produljuje trajanje tonova, povezuju tonovi i s time postižu zvukovni efekti.

Lijevi pedal (Una corda) se koristi za postizanje mekog i baršunastog zvuka. Njegovim pritiskanjem se klavijatura pomjera malo u desno zajedno sa cijelim mehanizmom, pa batić umjesto u tri žice jednog tona udara u dvije, ili umjesto u dvije u jednu.

pedaleSrednji pedal se rijeđe koristi i nekada ga klaviri nisu ni imali. Njime se drže podignutim prigušivači onih tonova, čije su tipke netom prije pritisnute i s time se postižu posebni tonski efekti. Srednji pedal kod pianina kao pretežito kućnog instrumenta, spušta između batića i žica tzv. moderator filc, koji kod sviranja znatno prigušuje zvuk, kako se kod vježbanja nebi ometalo susjede.

 

shema glasovira

Dijelovi sa slike:

 1. čelični okvir
 2. poklopac, prednji dio
 3. capo bar
 4. prigušivač
 5. poklopac, stražnji dio
 6. mehanizam prigušivača
 7.  
 8. šipke pedala
 9. šipke pedala
 10. šipke pedala
 11. pedale (lijeva, srednja, desna)
 12. most
 13. vijak
 14. čelični okvir
 15. rezonator
 16. čelične žice (strune)
Tagovi: pedali , klavijatura , batić
 

Anketa

Koliko je star klavir ili pianino na kojem najčešće svirate?
 

Zanimljivosti

Klavirska klavijatura ima 88 tipki - po jednu za svaki ton. Bijele tipke su nekad bile prekrivene slojem bjelokosti, a danas je to najčešće plastika. Na njima se sviraju dijatonski tonovi. Na crnim tipkama sviraju se alterirani tonovi i građene su od ebanovine.

Opširnije...